ควายธนูเรคคอร์ด Magic Buffalo Record

• เจ้าของ คุณยิ่งยง โอภากุล : อี๊ด โอภากุล

• ผู้จัดการ ควายธนูเรคคอร์ด
  ประสานงานร้านค้า ประสานงานการแสดง
  คุณภควัน วะยะบุตร โทร. 081-6283286

• ผู้บริหารเว็บไซต์ อี๊ดโอภากุลดอตคอม
www.eedopakul.com
  โดย คุณชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย์ chaiyuth@limlawan.com
  โทร. 081-4043100

• Graphics Design By Chaiyuth Limlawan